financovani-kampane

Zde naleznete informace o financování kampaně dle Zákona o volbě prezidenta ČR:

- Transparentní účet kampaně - 2500932815/2010 - Odkaz ZDE

- Nepeněžní plnění: viz. seznam nížeji


Podle § 24, odst. 1, Zákona 275/212 Sb. musí mít každý kandidát na prezidenta zřízen transparentní účet pro volební kampaň a musí dokládat i všechna další nepeněžní plnění.

Pokud je na transparentní účet poskytnuta jakákoli částka, musí kandidát, podle téhož zákona, ke každému dárci doplnit další údaje, které na výpisu nejsou, tedy: datum narození a okres bydliště dárce.

Pokud nejsou doloženy všechny údaje u každého dárce, může: "Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí", udělit kandidátovi pokutu až 300 000,- Kč.

Prosíme tedy každého dárce, aby byl tak laskav a pomocí eMailu nebo zprávy na FB zaslat i informaci o svém datu narození a okresu trvalého bydliště.

Děkujeme


Seznam nefinančních plnění:

50 000,- Kč - intoit / WebProduction - Výroba www stránek
100 000,- Kč - Video rozhovor: Markova Abeceda

Informace dle zákona 275/2012 SbOficiální www stránky:

Zadavatel: Marek Hilšer
Zpracovatel: intoit / WebProduction®

Video rozhovory: Markova abeceda

Zadavatel: Marek Hilšer
Zpracovatel: Šárka Maixnerová, Petr Dauš