program a vize

Období po listopadu 1989 bylo pro mnohé z nás symbolem zásadních životních změn, uskutečněných představ a nadějí, ale i víry v budoucnost země. Mnohé se splnilo, žijeme v prosperující zemi a jsme součástí svobodného světa. Čtvrt století od této politické a společenské změny ale přineslo i neúspěchy a zklamání z politiky planých slibů, odtržené od potřeb občanů. Je cítit frustrace, pod tíhou událostí máme pocit, že je nemůžeme nijak ovlivnit. Jakoby na nás politici zapomínali.

Jsem běžný občan – učitel na lékařské fakultě

Nevyrostl jsem ve světě zákulisních lobby a klientelistických sítí. Nevozím se limuzínami. Vím, co je realita života běžného člověka. Ve svém profesním životě jsem se setkal s lidským utrpením.

Chci pracovat pro veřejnost, nikoli být loutkou zákulisních hráčů. V naší zemi je mnoho nezištných lidí a jejich aktivity je třeba podpořit.

Každý člověk má hodnotu

Často poměřujeme hodnotu člověka bohatstvím a vlivem. Mnohdy zapomínáme, že úspěch spočívá také v poctivosti, slušnosti a pomoci druhým. I malé, dobrými úmysly vedené činy každého z nás mají velikou cenu.

Prezident musí posilovat toto vědomí a dávat naději všem lidem.

Silní nesmí ignorovat slabé

Společenská soudržnost, zachování svobody a prosperita většiny občanů nejsou udržitelné bez vzájemné pomoci, bez respektu mezi společenskými vrstvami. Obohacování se na úkor druhých a neohleduplnost jsou destruktivní.

Sociálně rozštěpená společnost oslabuje naši zemi. Chci otevírat důležitá sociální témata, kterým se politici raději vyhýbají.

Politika je služba lidem

Ztrácíme důvěru v politiku, protože z ní mnozí dělají špinavý obchod. Politika je služba lidem. Politici musí začít u sebe, až pak mohou apelovat na běžné občany.

Budu politikem, který to bude neustále připomínat. Do politiky by mělo vstupovat více poctivých lidí.

Sebevědomá a bezpečná Česká republika

Bezpečnost, stabilitu a hospodářský růst České republiky udržíme díky pevnému spojenectví s demokratickou Evropou. Naší sílu hledejme v inovativnosti a vzdělanosti tak, aby se od nás inspirovaly i jiné země, a tím jsme si získali jejich respekt. Naše zájmy musíme umět prosazovat. Zároveň bychom neměli přestat být týmovým hráčem jak v EU, tak v NATO. Boření bez rozvahy nedává smysl.

Budu prosazovat, abychom hráli sebevědomou a aktivní roli v Evropě.

Pozitivní přístup je základem řešení

Přestože máme mnohdy oprávněný pocit marnosti, skepse není řešením! Zaznamenal jsem řadu příkladů, kdy občanská aktivita prospěla všem, ať už na úrovni obce, regionu nebo celostátní. Neztrácejme proto naději – naše osudy můžeme ovlivňovat! Pevné přesvědčení, že lze věci měnit k lepšímu, zvyšuje šanci na úspěch. I pověstný David porazil Goliáše, neztrácejme odvahu.

Chci Vám být oporou. Pojďme spolu do toho!