Marek Hilšer

Můj příběh

Chomutovnovymarkuv

1976

Narozen v Chomutově

Dětství a mládí prožil na chomutovském sídlišti Březenecká v experimentálních domech pro zaměstnance severočeských dolů a elektráren a také lidi vystěhované z vesnic, jež musely ustoupit těžbě.

Screen%20shot%202016 04 12%20at%2011.35.38

červen 1989

Emigrace do Španělska

Jeho otec se rozhodl odvézt děti do svobodného světa. Za půl roku po napínavé emigraci vypukla v Československu Sametová revoluce. Tak se rodina vrátila domů. Rok a půl života v západní Evropě byla výborná životní zkušenost.

Screen%20shot%202016 04 12%20at%2011.34.31

1991

Návrat do svobodného Československa

Univerzita uklogos2

1995

Studium mezinárodních vztahů na UK

Optimistická doba počátečních let budování demokracie si žádala mladé pro službu obci oddané lidi. Volba padla na humanitní obor.

Snemovna

1997

Stáž v Poslanecké sněmovně

První nahlédnutí do fungování politiky jako asistent předsedy Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Viděl živě vypuknutí korupčních skandálů, prožil první zklamání a ztrátu mladických iluzí vedoucích k rozhodnutí odložit na čas politiku a jít studovat medicínu. Nikdy nevstoupil do politické strany.

Pribeh wallabies

1999

Cesta do USA a Austrálie

Živí se jako kopáč, stěhovák, stavbař a instalatér. Takové zkušenosti s manuální prací se mu později hodí nejen při stavbě domu rodičů v ČR. Po návratu zahajuje studium medicíny.

Pribehsenat

2004

Předseda Akademického senátu 1. LF UK

Nedá si pokoj a zase jde během studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy „do politiky“. V senátu fakulty plní svůj první a nejpraktičtější volební slib své „politické kariéry“ a zavádí nový systém, v němž mohou studenti hodnotit kvalitu vyučujících a výuky. Svůj mandát obhájil i v druhém volebním období.

Screen%20shot%202016 04 12%20at%2011.26.32

2007

Pedagog a vědecký pracovník na 1. LF UK

Svou kariéru zasvětil výuce mediků a výzkumu zhoubných nádorů mozku. V současné době je členem týmu, který se snaží vyvinout nové způsoby léčby rakoviny. Rakovině se ostatně vždy chtěl postavit, jak té medicínské, tak té společenské.

Demonstrace

2008

Organizátor demonstrace proti Topolánkově vládě

Vláda premiéra Topolánka se chystá skrytě privatizovat fakultní nemocnice. Po tlaku našich protestů nakonec od záměru odstoupila!

Screen%20shot%202016 04 12%20at%2011.27.55

2011 a 2012

Lékařské mise s ADRA

Dobrovolná lékařská práce pro humanitární organizaci ADRA v Keňském zdravotnickém zařízení. Vyjíždí pomáhat do rozvojových zemí opakovaně. Poznání, že většina světové populace žije ve zcela jiných životních podmínkách, než si Evropan dokáže představit.

Screen%20shot%202016 04 12%20at%2011.29.55

2012

Protesty proti reformě vysokých škol

Z pera kontroverzního ministra strany Věci veřejné Dobeše vznikl návrh, kterým se politici rozhodli omezit základní hodnotu vysokých škol – nezávislost akademické obce na politické moci. Po odporu veřejnosti ministr a vláda nakonec na své plány rezignovali.

Pribeh hradkatedrala

2014

Happening na Pražském hradě

Vyjádření nesouhlasu s pozváním prezidenta Putina do ČR v době, kdy ruská armáda vtrhla na území Ukrajiny.

Pribehmonika

2015

svatba s Monikou

Po třech letech strávených s nejlepší ženou života na psí knížku vstupují s Monikou do manželského stavu.

1400tk001 1608

červenec 2016

Prezidentská kandidatura

Po dlouhém přemýšlení docházím k závěru, že způsob jak zlepšit život v České republice a bojovat za ohroženou svobodu a demokracii je motivovat občany a s jejich pomocí kandidovat na prezidenta České republiky.