OVK

Určeno pro delegáty Marka Hilšera do okrskových volebních komisí (OVK)


Dle § 18 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, ... delegovat 1 člena a 1 Uzávěrka registrací je 08.12.2017 do 16:00 hod.
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání a to i v případě konání II. kola volby prezidenta republiky.


Kdo se může stát členem OVK?
Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce obce, magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.
Vyplňte i číslo volebního okrsku, aby nedošlo k záměně místa.
Seznam volebních okrsků je k dispozici zde: http://services.cuzk.cz/sestavy/VO/

Pokud jste rozhodnuti stát se členem volební komise za kandidáta Marka Hilšera, rádi Vás delegujeme.
Vyplňte laskavě formulář na následujícím odkazu: Formulář delegáta do okrskové volební komise (OVK).

Děkujeme a přejeme krásný den.