Program a vize

Období po listopadu 1989 bylo pro mnohé z nás symbolem zásadních životních změn, uskutečněných představ a nadějí, ale i víry v budoucnost země. Mnohé se splnilo, žijeme v prosperující zemi a jsme součástí svobodného světa. Čtvrt století od této politické a společenské změny ale přineslo i neúspěchy a zklamání z politiky planých slibů, odtržené od potřeb občanů. Je cítit frustrace, pod tíhou událostí máme pocit, že je nemůžeme nijak ovlivnit. Jakoby na nás politici zapomínali.

1. Politika je služba lidem

 • Ztratili jsme důvěru v politiku, protože si z ní mnozí udělali svůj byznys. A to je špatně. Politika je služba lidem.
 • Jako prezident se tím budu řídit jako první a podpořím myšlenky a iniciativy, které politiku zprůhlední a vrátí jí její původní smysl, totiž službu lidem.

2. Sebevědomí a prosperita

 • Naši sílu, respekt a sebevědomí stavme na kvalitním vzdělání, zručnosti a schopnosti inovovat. Tato cesta nám zároveň zajistí úspěch a prosperitu. Máme na to, abychom inspirovali i jiné země.
 • Jako prezident proto budu důsledně připomínat téma vzdělání, vědy a výzkumu.

3. Péče o zdraví a přírodu

 • Jsem lékař. Vím, že zdraví je nejvyšší hodnotou, o kterou je třeba pečovat. K tomu potřebujeme kvalitní zdravotnictví a čisté životní prostředí. Přestože se v tomto směru už hodně zlepšilo, do evropské špičky máme stále co dohánět.
 • Jako prezident budu na oblast péče o zdraví klást důraz. Zároveň chci usilovat o to, aby téma ochrany přírody a životního prostředí, které mají s naším zdravím přímou souvislost, získalo větší pozornost.

4. Silní nesmí ignorovat slabé

 • Naše svoboda a prosperita nejsou udržitelné bez vzájemné pomoci a respektu. Rozštěpená společnost oslabuje naši zemi.
 • Nepřehlížejme už aroganci a obohacování se na úkor druhých!
 • Jako prezident budu věnovat pozornost tématu právního státu a hodlám otevírat i důležitá sociální témata, kterým se v současnosti politici vyhýbají.

5. Bezpečná Česká republika

 • Bezpečnost a stabilitu České republiky udržíme jen spojenectvím s demokratickou Evropou. Chci, abychom pro EU i NATO byli spolehlivým partnerem. Jen tak budeme schopni prosadit své zájmy.
 • Jako prezident budu stejnou pozornost věnovat i bezpečnosti vnitřní. V první řadě chci přispět k posilování důvěry mezi občany a našimi bezpečnostními složkami.

6. Odvaha je základem změny

 • Přestože máme někdy pocit marnosti, skepse není řešením. Kolem nás je stále více příkladů, kdy aktivita občanů prospívá nám všem. Ať už na úrovni obcí, regionů či celé země.
 • Neztrácejme proto naději – život v naší zemi můžeme zlepšit. Stačí chtít a nalézt odvahu jít do toho. I pověstný David porazil Goliáše.
 • Jako prezident jsem připraven posouvat věci dopředu. Spolu s Vámi.
 • Budoucnost je na nás, buďme odvážní a pojďme do toho!